IFJ_022023_qanda_Chirag Virani – 2 – Sparkle


Chirag Virani, CEO and co-founder, Sparkle
Chirag Virani, CEO and co-founder, Sparkle

Chirag Virani, CEO and co-founder, Sparkle